Přeskočit na obsah
Používáním webu vyjadřujete souhlas s využíváním cookies.

Nedělní bohoslužba

Nedělní bohoslužba

Bohoslužba je veřejným setkáním celého společenství.

Je to setkání s dvojím cílem: 

  • abychom my sloužili Bohu (chválami, uctíváním, modlitbami)  
  • aby Bůh sloužil nám - prostřednictvím svého Ducha, svého Slova, svých služebníků a svého lidu.  

Při bohoslužbě můžete očekávat: společné písně (chvály, uctívání), program pro děti (nedělní škola), výklad Bible + aplikace pro současnou situaci, modlitby (osobní i společné)

Bohoslužba je veřejným setkáním celého společenství ať už prezenčně nebo online zde

O nás

Společenství rozmanitých lidí a všech generací

… které pojí víra v osobního Boha Stvořitele,

… kteří spatřují naději v evangeliu Ježíše Krista, našeho spasitele

… rozhodli se následovat Jeho příkladu – jakkoliv to je náročné – ale poznali,

že to stojí za to. 

Chceme být otevřeným společenstvím

Rádi přivítáme kohokoliv na bohoslužbách nebo i jiných setkáních.

Snažíme se, aby se v našem společenství předávalo živé svědectví

o Ježíši Kristu ukřižovaném a vzkříšeném, které je tak naléhavé,

plné naděje a oslovující již po 2000 let.