Přeskočit na obsah
Používáním webu vyjadřujete souhlas s využíváním cookies.

Církev bratrská v Ústí nad Labem

Jsme společenství rozmanitých lidí a všech generací

… které pojí víra v osobního Boha Stvořitele,

… kteří spatřují naději v evangeliu Ježíše Krista, našeho spasitele

… rozhodli se následovat Jeho příkladu – jakkoliv to je náročné – ale poznali, že to stojí za to.

Chceme být otevřeným společenstvím.

Rádi přivítáme kohokoliv na bohoslužbách nebo i jiných setkáních.

Snažíme se, aby se v našem společenství předávalo živé svědectví o Ježíši Kristu ukřižovaném a vzkříšeném, které je tak naléhavé, plné naděje a oslovující již po 2000 let.

 

Čemu věříme

Církev bratrská (CB) je větví křesťanské církve navazující na českou i světovou reformaci. Tvoří ji otevřená společenství lidí, kteří věří v Ježíše Krista jako Božího Syna a svého zachránce, přijímají Bibli za měřítko víry, učení i života.

Sbory Církve bratrské vidí svůj úkol ve vyznávání křesťanské víry, ve vedení k této víře, ve vytváření společenství věřících a v praktické pomoci potřebným lidem.