Přeskočit na obsah
Používáním webu vyjadřujete souhlas s využíváním cookies.

Historie sboru

1945 - do Ústí nad Labem přicházejí členové Jednoty českobratrské – nejprve se setkávají po rodinách. Poté se nedělní bohoslužby konají ve zvláštní škole v Divišově ulici. 

1946 – na konferenci Jednoty bratrské v Brně uznání sboru v Ústí nad Labem, který měl se svými stanicemi ( Děčíne, Teplice) kolem 40 členů 

1949 – přesídlení do získaného objektu v ulici K Národnímu domu č. 12 – první kazatel sboru Jaroslav Kučera 

1955 – kazatelem Karel Toušek 

1958 – odnětí státního souhlasu kazateli K. Touškovi (trest za aktivní práci s mládeží) 

1959 – kazatelem Miroslav Cvrček 

1961 – sbor utrpěl ztrátou modlitebny v důsledku asanace 

1963 – sbor po dvou letech provizoria přebírá nevyhovující prostory rodinného domu v ulici v Zahrádkách 33, který i po úpravách nepostačuje potřebám sboru 

1967 - u všech sborů Jednoty českobratrské dochází ke změně jména – na dnešní Církev bratrskou 

1968 – plánovaná výstavba modlitebny na  Rooseveltově ulici (dnes ul. Winstona Churchilla) – záměr neschválen státní mocí – administrátorem sboru Antonín Voříšek 

1969 – kazatelem sboru Jan Liguš 

1970 – zakoupen sborový dům v Teplicích. Do sboru v Ústí přichází kazatel  Vlado Fajfr. Sbor nedostává souhlas pro realizaci přístavby a rozšíření bohoslužebného prostoru. 

1972 – duchovní probuzení mezi mládeží ústeckého sboru – kazatelem Štefan Paluchník

 1983 – od usteckého sboru se osamostatnila stanice Teplice – kazatel K. Taschner 

1988 – oficiální rozdělení sborů Ústí nad Labem – odčleněním stanice Děčín – kazatelem Daniel Fajfr 

1989 – období náboženské svobody- výstavba modlitebny (přístavbou a rekonstrukcí stávajícího objektu). Část členů odchází ze sboru a zakládá společenství Nový život. 

1994 - dokončení a slavnostní otevření nové modlitebny 

1996 – kazatelem Daniel Kaleta 

2003 – 2005 - několik rodin opouští sbor a zakládá Biblické společenství křesťanů 

2004 – kazatelem  opětovně Štefan Paluchník 

2011 – kazatelem ústecký rodák Ján Hábl 

2016 – kazatelem Miroslav Haszics (SK)